Wyszukaj

Wsparcie klienta: Telefon: (+357) 22314160

Rodzaje rachunków VIP

W zależności od wielkości depozytu, Twoje konto może otrzymać jeden z trzech statusów VIP. Jeśli masz kilka kont, łączna kwota środków na wszystkich tych kontach zostanie wzięta pod uwagę.

Usługi Konto Profesjonalne od 50,000 zdeponowanej waluty Status VIP GOLD od 100,000 zdeponowanej waluty VIP PLATINUM Status od 500,000 zdeponowanej waluty
Personal Manager

W godzinach pracy

5 dni w tygodniu

od 9.00 do 21.00

W dowolnym czasie

7 dni w tygodniu (z wyjątkiem ogłoszonych świat państwowych i dni wolnych w bankach)

W dowolnym czasie

7 dni w tygodniu (z wyjątkiem ogłoszonych świat państwowych i dni wolnych w bankach)

Konta VIP – godziny pracy (5 dni w tygodniu, od 9.00 do 21.00). Konta VIP GOLD and VIP PLATINUM – w dowolnym czasie, 7 dni w tygodniu (z wyjątkiem ogłoszonych świat państwowych i dni wolnych w bankach)

FUNKCJE OSOBISTEGO DORADCY

Doradca Osobisty to dedykowany Klientowi osobisty asystent i konsultant, który biegle porusza się w zagadnieniach rynków finansowych i zna ich specyfikę.

Jest to wysokiej klasy specjalista, który jest w stanie nie tylko szybko rozwiązać wszelkie problemy techniczne, które mogą się pojawić, ale również przeprowadzić błyskawiczny proces wpłaty / wypłaty i doradzić na temat szerokiej gamy produktów i usług TeleTrade.

Nasz zespół pomocy technicznej jest również dostępny i chętny do pomocy każdemu Klientowi przez 24 godziny 5 dni w tygodniu, niezależnie od posiadana przez Klienta statusu rachunku. Jakkolwiek Osobisty Doradca jest w stanie rozwiązać znacznie szersze spektrum zagadnień.

Premia Oszczędnościowa

Miesięczne zyski w wysokości 12% rocznie na specjalnych preferencyjnych warunkach

Miesięczne zyski w wysokości 13% rocznie na specjalnych preferencyjnych warunkach

Miesięczne zyski w wysokości 14% rocznie na specjalnych preferencyjnych warunkach

 • TeleTrade oferuje wszystkim Klientom (nie tylko Klientom VIP) przystąpienie do 12% Programu Premiowego z płatnościami miesięcznymi. Jakkolwiek Klienci VIP mogą otrzymać dodatkowe korzyści.
 • Klienci VIP GOLD oraz VIP PLATINUM otrzymują wyższe odsetki premiowe, odpowiednio - 13% i 14% w skali roku - oparte na tych samych warunkach specjalnych.
 • Premie dopisywane są do rachunku na początku następnego miesiąca kalendarzowego. Klienci VIP otrzymują 12% premii w skali roku (1% miesięcznie), a Klienci VIP GOLD mogą uzyskać 13% rocznej premii (1,08% miesięcznie), zaś Klienci VIP PLATINUM otrzymują 14% premii w skali roku (1,17% miesięcznie).
 • Premia dopisywana jest do konta Klienta VIP dla wszystkich miesięcy, podczas których nie było wypłat. Warunkiem koniecznym , aby zakwalifikować się do otrzymania tej premii jest minimalna aktywność na rachunku handlowym. Aby otrzymać miesięczną płatność wielkość obrotu musi korespondować z kwotą środków na rachunku na początku okresu miesięcznego i nie może być mniejsza od proporcji 1 lot na 1000 USD. Na przykład, 200 lotów dla depozytu 100 000 USD na początku miesiąca, 300 lotów dla 150 000 USD i tak dalej. Niezależnie od typu posiadanego przez Klienta konta, naliczenie premii dotyczy tylko zamkniętych pozycji na instrumentach rynku Forex i CFD na metale. Pozycje te muszą spełniać następujące warunki:
  • czas trwania otwartej pozycji nie może być krótszy niż 2 minuty (120 sekund)
  • różnica pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamkniecia pozycji musi wynosić co najmniej 0.05% ceny otwarcia (odpowiednio ok. 0.0005 pipsów dla pary EUR/USD).
 • Należy pamiętać, że w przypadku, kiedy na rachunku istnieją inne rodzaje wcześniejszych premii,otrzymanych wcześniej w ramach różnych programów bonusowych TeleTrade, suma wszystkich tych premii jest automatycznie uwzględniana w kwocie środków na początku okresu miesięcznego. W związku z tym, wymagana liczba lotów w celu uzyskania premii na koniec okresu miesięcznego jest szacowana na podstawie łącznej kwoty środków na początku tego samego okresu miesięcznego, która obejmuje również wcześniejsze premie. W poniższym przykładzie, ilość środków jest uważana za łączną kwotę funduszy. Jeśli kapitał własny na rachunku Klienta wynosi 100 000 USD, uwzględniając w tym bieżące zyski lub straty na wszystkich pozycjach, a, powiedzmy, kolejne 10 000 USD to premie, to łączna kwota środków na rachunku wynosi 110 000 USD, a do otrzymania premii na koniec miesięcznego okresu Klient musi wykonać co najmniej 220 lotów obrotu.
 • W tym samym czasie wszelkie inne premie otrzymane przez klienta NIE są uwzględnione w kwocie podstawowej na bazie której premia jest naliczana.
 • Podstawą kwoty do uznania premią miesięczną jest łączna kwota kapitału własnego Klienta na rachunku na koniec okresu miesięcznego, pomniejszona o środki zdeponowane na rachunku w tym miesięcznym okresie. Innymi słowy, skumulowane oprocentowanie nie jest stosowane do nowo zdeponowanych środków za niepełny okres miesięczny. Jednak skumulowane oprocentowanie dotyczy zysku osiągniętego w tym okresie miesięcznym, w tym zysku osiągniętego w ramach niepełnego okresu miesięcznego.
 • Załóżmy, opierając się na tym samym przykładzie, że łączna kwota środków na rachunku na koniec okresu miesięcznego, biorąc pod uwagę wyniki wszystkich otwartych i zamkniętych transakcji wynosi 160 000 USD. 20 000 USD z tej kwoty to zysk Klienta uzyskany w przeciągu miesięcznego okresu a 40 000 USD to dodatkowe środki zdeponowane na rachunku przez Klienta w tym samym okresie miesięcznym. Pod warunkiem, że Klient zamknął ponad 100 lotów w tym okresie miesięcznym, na początku kolejnego okresu miesięcznego klient otrzyma + 2% od 120 000 USD, czyli 2 400 USD. Kwota 40 000 USD zdeponowanych w okresie miesięcznym nie jest przedmiotem miesięcznego naliczania premii. Odsetki zastaną naliczone od kapitału klienta o wartości 100 000 USD i 20 000 USD zysku osiągniętego w okresie miesięcznym.
 • Jeżeli Klient VIP posiada kilka kont handlowych, obliczenia i wypłaty premii przeprowadzane są odrębnie dla każdego rachunku.

Te specjalne warunki mają zastosowanie do wszystkich kont mających status VIP.

Aby uzyskać więcej informacji w odniesieniu do procedury wypłaty zakumulowanych odsetek, prosimy o kontakt z menedżerem konta.

* Z zastrzeżeniem Regulaminu

Zmniejszone spready i swapy w formie prowizji (do wyboru przez Klienta) dla każdej transakcji

za każdy zamknięty lot, powyżej ustanowionego minimalnego limitu *

TeleTrade wypłaca prowizje Klientom VIP za zakończone transakcje

Warunki uzyskania zwrotu:

Rachunek Klienta powinien mieć status VIP na początku i końcu miesiąca rozliczeniowego oraz na dzień przeniesienia kwoty zwrotu.

Klient nie powinien wycofywać swoich środków z konta w ciągu miesiąca rozliczeniowego.

Pod uwagę będą brane tylko zamknięte transakcje na rynku FOREX i CFD na metale. Transakcje powinny być zgodne z następującymi warunkami:

 • transakcjea nie może trwać krócej niż 2 minuty (120 sekund)
 • różnica pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamkniecia pozycji musi wynosić co najmniej 0.05% ceny otwarcia (proporcjonalnie do ~ 0,0005 pipsów dla pary EUR/USD).

Przykład obliczenia kwoty zwrotu dla pozycji zamkniętych:

Przyjmijmy, że w okresie miesiąca rozliczeniowego Klient zamknął pozycję dla pary EURUSD wielkości 10 lotów.

Końcowa wielkość spreadu to 0,6 pipsa lub 60 $ dla 10 lotów na parze EURUSD.

Prowizja za otwarcie wyniosła $80

Tak więc, na początku następnego miesiąca Klient otrzyma zwrot 25% sumy $140, co jest równe $35.

Zwrot kosztów za rolowanie

Firma zwraca część skumulowanych kosztów naliczonych za rolowanie dla transakcji zamkniętych w poprzednim miesiącu

Zwroty kosztów za rolowanie

TeleTrade rekompensuje klientom VIP 20% kosztów poniesionych z tytułu rolowania dla transakcji zamkniętych w poprzednim miesiącu. Kwota zwrotu zapisywana jest na rachunku handlowym klienta na początku każdego miesiąca, nie później niż 5 dni w następnym miesiącu rozliczeniowym.

Warunki otrzymania zwrotu:

 • Zwrotem kosztów objęte jest wszystkie zamknięte pozycje wchodzące w skład rynku Forex, kontraktów CFD oraz metali.
 • Na początku i na końcu każdego miesiąca, także w dniu wypłaty zwrotu kosztów, klient musi posiadać statut klienta VIP.
«Zielona Linia» – linia telefoniczna dedykowana dla transakcji Klientów VIP

Specjalna linia telefoniczna (oddzielny numer dla Klientów VIP)

Bezprowizyjne deponowanie środków

Firma zrekompensuje prowizje banków pobrane podczas procesu przelewu środków na rachunek handlowy – prosimy o kontakt z Państwa Doradcą

Zaliczkowe zasilenia (do 20% depozytu)

Szybkie uzupełnienie rachunku na koszt firmy w formie nieoprocentowanej pożyczki przez okres do 2 tygodni.

Potrzeba szybkiego zdeponowania środków może pojawić się, na przykład, gdy Klient chce otworzyć większą transakcję lub utrzymać otwartą pozycję. Decyzje dotyczące dokonywania przedpłat w celu utrzymania otwartej pozycji są podejmowane przez Departament Finansowy TeleTrade na podstawie analizy poszczególnych przypadków.

Ponadto, jeden z naszych ekspertów zespołu wsparcia jest zawsze gotowy, aby pomóc w każdym z naszych biur zlokalizowanych w ponad 200 miastach i 30 krajach świata. W razie potrzeby dostarczymy komputer oraz zapewnimy szybkie łącze internetowe lub Wi-Fi.

Jesteśmy zawsze chętnie do spotkań i gotowi do udzielenia wsparcia na wysokim poziomie, aby twoja praca była przyjemnością!

Bezpłatny dostęp do wszystkich warsztatów i programów szkoleniowych

Włączając w to zaawansowane szkolenia i dedykowane seminaria – prosimy o kontakt z Państwa Doradcą

 

UWAGA: *Należy pamiętać, że sposób obliczania liczby lotów w przypadku korzystania z platformy MT5 różni się od obliczeń dla platformy MT4. Korzyści handlowe zostaną naliczone na konto dla pełnych transakcji. Na przykład: można otworzyć pozycję kupna wielkości 2 lotów dla pary EUR/USD. Kolejna otwarta pozycja to sprzedaż tej samej pary

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Usług VIP.

Prośba o oddzwonienie

Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatności, zgadzam się na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych na stronie TeleTrade

Strona TeleTrade korzysta z plików cookies w celu polepszenia nawigacji na stronie. Kontynuując przeglądanie tej strony, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Jeśli nie zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki w dowolnym momencie. Więcej

X
Live
 • © 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd jest Cypryjską Firmą Inwestycyjną (CIF) zarejestrowaną pod numerem HE272810 i posiadającą licencję nr 158/11 wydaną przez CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission). Firma działa zgodnie z Dyrektywą w sprawie instrumentów finansowych na rynku (MiFID).

 • Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma TeleTrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

 • TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

  Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

 • Strona TeleTrade korzysta z plików cookies w celu polepszenia nawigacji na stronie. Kontynuując przeglądanie tej strony, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Jeśli nie zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki w dowolnym momencie. Więcej

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID oraz w wybranych krajach trzecich. TeleTrade nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij
w sieci społecznej
Konsultant
online
Prośba
o telefon zwrotny
Strona główna