Wyszukaj

Wsparcie klienta: Telefon: (+357) 22314160

Usługi

Wiemy jak zarabiać na różnicach pomiędzy kursami walut, cenami akcji, surowców i innych instrumentów finansowych.

Otwórz konto RZECZYWICTE

Rachunek handlowy Forex

Każdy może zarabiać na rynkach finansowych. TeleTrade oferuje najbardziej wygodne i korzystne warunki dla tych, którzy chcą powiększyć swój kapitał.

Zanim rozpoczniesz handel na rynkach, otwórz konto handlowe przez Gabinet Osobisty. Dzięki temu transakcje, które przeprowadzasz będą w pełni bezpieczne.

Określ kwotę wpłaty na konto handlowe, wybierz typ rachunku na którym będziesz handlować oraz instrumenty, którymi będziesz zarządzać.
 • Sposoby zarządzania kontem

  Handel prowadzony samodzielnie i Trading Synchroniczny. Wybierz dowolny wariant aby ocenić zalety każdego z nich. Automatycznie kopiuj transakcje skutecznych traderów i zarabiaj jak oni. Handluj na własną rękę i zarabiaj jeszcze więcej!

 • Kapitał początkowy

  Zyskaj jak najwięcej z inwestycji! Znaczenie wysokości wpłaty: kapitał początkowy jest podstawą dla przyszłych zysków. W zależności od wysokości środków, rachunek może uzyskać status jednego z trzech rodzajów kont VIP.

 • Instrumenty handlowe

  TeleTrade udostępnia swoim Klientom najbardziej dochodowe instrumenty: waluty (instrumenty rynku Forex) instrumenty CFD na akcje, CFD na kontrakty, CFD na metale, CFD na waluty.

Handel prowadzony
samodzielnie

Spróbuj tego na własną rękę: Otwórz konto handlowe, zasil je, pobierz terminal handlowy i przystąp do handlu.

Handel
synchroniczny

Zaufaj doświadczeniu: W przypadku korzystania z tego typu zarządzania, można zarabiać w każdym czasie, uwalniając się od konieczności podejmowania decyzji przy każdej transakcji. Kopiowanie transakcji doświadczonych traderów na Twój rachunek odbywa się w trybie automatycznym, przy zachowaniu pełnej kontroli nad pieniędzmi.

Minimize
 • TestTest
 • StandardowyStandardowy
 • ProfesjonalnyProfesjonalny
 • VIP GoldVIP Gold
 • VIP PlatinumVIP Platinum
Rachunek testowy

Zdobywanie realnych umiejętności handlowych, bez ryzykowania własnych pieniędzy! Oferujemy rachunki testowe z kwotą 50 000 USD.

Rachunek Standard

Kwota na rachunku wynosi 2000 USD lub więcej

Operacje handlowe wykonywane są na ogólnych warunkach

Rachunek Profesjonalny

Kwota na rachunku wynosi 50 000 USD lub więcej

Operacje handlowe wykonywane są na specjalnych warunkach

Rachunek VIP Gold

Kwota na rachunku wynosi 100 000 USD lub więcej

Operacje handlowe wykonywane są na specjalnych, uprzywilejowanych warunkach.

Rachunek VIP Platinum

Kwota na rachunku wynosi 100 000 USD lub więcej

Operacje handlowe wykonywane są na specjalnych, uprzywilejowanych warunkach

Minimize
Usługi Konto Profesjonalne od 50 000 $ Status VIP GOLD od 100 000 $ Status VIP PLATINUM od 500 000 $
Osobisty Doradca

W godzinach pracy

5 dni w tygodniu

od 9.00 do 21.00

W dowolnym czasie

7 dni w tygodniu (z wyjątkiem ogłoszonych świat państwowych i dni wolnych w bankach)

W dowolnym czasie

7 dni w tygodniu (z wyjątkiem ogłoszonych świat państwowych i dni wolnych w bankach)

Konta VIP – godziny pracy (5 dni w tygodniu, od 9.00 to 21.00). Konta VIP GOLD and VIP PLATINUM – w dowolnym czasie, 7 dni w tygodniu (z wyjątkiem ogłoszonych świat państwowych i dni wolnych w bankach)

FUNKCJE OSOBISTEGO DORADCY

Doradca Osobisty to dedykowany Klientowi osobisty asystent i konsultant, który biegle porusza się w zagadnieniach rynków finansowych i zna ich specyfikę.

Jest to wysokiej klasy specjalista, który jest w stanie nie tylko szybko rozwiązać wszelkie problemy techniczne, jakie mogą się pojawić, ale również przeprowadzić błyskawiczny proces wpłaty / wypłaty i doradzić na temat szerokiej gamy produktów i usług TeleTrade.

Nasz zespół pomocy technicznej jest również dostępny i chętny do pomocy każdemu Klientowi przez 24 godziny 5 dni w tygodniu, niezależnie od posiadanego przez Klienta statusu konta. Jakkolwiek Osobisty Doradca jest w stanie rozwiązać znacznie szersze spektrum zagadnień.

Premia Oszczędnościowa

miesięczne odsetki w wysokości 24% w skali roku na szczególnych warunkach

miesięczne odsetki w wysokości 26% w skali roku na szczególnych warunkach

miesięczne odsetki w wysokości 28% w skali roku na szczególnych warunkach

 • TeleTrade oferuje wszystkim Klientom (nie tylko Klientom VIP) przyłączenie się Akumulacyjnego Programu Premiowego - w oparciu o 24% stopę odsetek w skali roku - z płatnościami miesięcznymi. Jakkolwiek Klienci VIP mogą otrzymać dodatkowe korzyści.
 • Klienci VIP GOLD oraz VIP PLATINUM otrzymują wyższe odsetki premiowe, odpowiednio - 26% i 28% w skali roku - oparte na tych samych warunkach specjalnych.
 • Sumaryczny bonus jest dopisywany do rachunku na początku następnego miesiąca kalendarzowego. Klienci VIP otrzymują 24% skumulowanej premii w skali roku (2% miesięcznie) a Klienci VIP GOLD mogą uzyskać 26% rocznej premii skumulowanej (2,16% miesięcznie), zaś Klienci VIP PLATINUM otrzymują 28% skumulowanej premii w skali roku (2,33% miesięcznie).
 • Skumulowana premia dopisywana jest do konta Klienta VIP dla wszystkich miesięcy, podczas których nie było żadnych wypłat. Warunkiem koniecznym , aby zakwalifikować się do otrzymania tej skumulowanej premii jest minimalna aktywność na rachunku handlowym. Aby otrzymać miesięczne odsetki bonusowe wielkość obrotu na rachunku nie powinna być mniejsza niż kwota środków na początku okresu miesięcznego w proporcji 1 lot na 1000 USD. Na przykład, 100 lotów dla depozytu 100 000 USD na początku miesiąca, 150 lotów dla 150 000 USD i tak dalej. Instrumenty finansowe, którymi handel upoważnia do wykonania wymaganej wielkości obrotu to tylko instrumenty rynku Forex i CFD na metale.
 • Należy pamiętać, że w przypadku, kiedy istnieją inne rodzaje premii na rachunku, w ramach różnych programów bonusowych TeleTrade, suma wszystkich ważnych premii jest automatycznie uwzględniana w kwocie funduszy na początku okresu miesięcznego. W związku z tym, wymagana liczba lotów w celu uzyskania premii procentowej na koniec okresu miesięcznego jest szacowana na podstawie łącznej kwoty środków na początku miesiąca w tym samym okresie miesięcznym, który obejmuje również premię. W poniższym przykładzie, ilość środków jest uważana za łączną kwotę funduszy. Jeśli kapitał własny na rachunku Klienta wynosi 100 000 USD, uwzględniając w tym bieżące zyski lub straty na wszystkich pozycjach, a, powiedzmy, kolejne 10 000 USD to premie, to łączna kwota środków na rachunku wynosi 110 000 USD i do otrzymania premii akumulacyjnej na koniec miesięcznego okresu, Klient musi wykonać co najmniej 110 lotów obrotu.
 • W tym samym czasie wszelkie inne premie otrzymane przez klienta NIE są uwzględnione w kwocie podstawowej na podstawie której skumulowana procentowa premia jest obliczana.
 • Podstawą kwoty do uznania skumulowaną premią procentową (w okresach miesięcznych) jest łączna kwota kapitału własnego Klienta na rachunku na koniec okresu miesięcznego, pomniejszona o środki zdeponowane na rachunku w tym miesięcznym okresie. Innymi słowy, skumulowane oprocentowanie nie jest stosowane do bonusów i nowo zdeponowanych środków za niepełny okres miesięczny. Jednak skumulowane oprocentowanie dotyczy zysku osiągniętego w tym okresie miesięcznym, w tym zysku osiągniętego w ramach niepełnego okresu miesięcznego.
 • Załóżmy, opierając się na tym samym przykładzie, że łączna kwota środków na rachunku na koniec okresu miesięcznego, biorąc pod uwagę wyniki wszystkich otwartych i zamkniętych transakcji oraz premii, wynosi 170 000 USD. 10 000 USD z tej kwoty to premie, 20 000 USD stanowi zyska osiągnięty przez Klienta w okresie miesięcznym, a 40 000 USD to dodatkowe środki zdeponowane na rachunku przez Klienta w tym samym okresie miesięcznym. Pod warunkiem, że Klient zamknął ponad 110 lotów w tym okresie miesięcznym, na początku kolejnego okresu miesięcznego Klient otrzyma + 2% od 120 000 USD, czyli 2400 USD. Kwota 40 000 USD zdeponowana w okresie miesięcznym i kwota premii 10 000 USD nie są przedmiotem miesięcznego naliczania odsetek. Odsetki zastaną naliczone od kapitału klienta o wartości 100 000 USD i 20 000 USD zysku osiągniętego w okresie miesięcznym.
 • Jeżeli Klient VIP posiada kilka kont handlowych, obliczenia i wypłaty zakumulowanego oprocentowania przeprowadzane są odrębnie dla każdego rachunku.

Te specjalne warunki mają zastosowanie do wszystkich kont mających status VIP.

Aby uzyskać więcej informacji w odniesieniu do procedury wypłaty zakumulowanych odsetek, prosimy o kontakt z menedżerem konta.

* Z zastrzeżeniem Regulaminu

Zmniejszone spready i swapy w formie prowizji (do wyboru przez Klienta) dla każdej transakcji

za każdy zamknięty lot, powyżej ustanowionego minimalnego limitu *

TeleTrade wypłaca prowizje Klientom VIP za zakończone transakcje!

Prowizja jest wypłacana Klientom VIP za każdy lot obrotu ponad wymaganą ilość lotów, w wysokości 10 USD za 1 lota. Instrumentami finansowymi, handel którymi uprawnia do wypłaty prowizji są instrumenty rynku Forex i CFD na metale. Wypłata prowizji jest równoznaczna ze zmniejszeniem spreadu dla instrumentów rynku Forex o 1 pips i zmniejszeniu spreadu od 5% do 10% dla innych instrumentów.

Dodatnia prowizja dla każdego okresu miesięcznego jest wypłacana na początku następnego miesiąca kalendarzowego na podstawie wyników poprzedniego miesiąca. Prowizja dla Klientów VIP jest wypłacana za okres miesięczny tylko wtedy, gdy nie wystąpiły w tym okresie miesięcznym wypłaty z rachunku.

Wymagana ilość lotów to 1 na każdy 1000 USD kwoty bazowej. Kwotą bazową jest kwota środków na rachunku handlowym o godz. 00:00 w 1-szym dniu danego miesiąca (z wyłączeniem innych bonusów) oraz wszystkie dodatkowe depozyty dokonane przez klienta w danym okresie miesięcznym.

Należy pamiętać, że aby prowizja została wypłacona od zamkniętych transakcji, potwierdzenie spełnienia odpowiednich warunków jest wymagane dla kont o statusie VIP, zarówno na początku jak i na końcu miesiąca. Oznacza to, że warunki, które muszą być spełnione, aby otrzymać tego typu prowizję dla Klienta VIP dla transakcji przeprowadzonych w poprzednim miesiącu jest potwierdzenie odpowiedniego statusu VIP na początku następnego miesiąca (w przypadku płatności prowizji), w tym potwierdzenia odpowiedniej kwota kapitału na rachunku VIP - nie mniej niż 50 000 USD dla konta VIP, nie mniej niż 100 000 USD dla konta VIP GOLD, oraz nie mniej niż 500 000 USD dla kont VIP PLATINUM. Jeżeli kapitał na koncie VIP na początku okresu miesięcznego nie spełnia tego warunku, to prowizja VIP dla transakcji przeprowadzonych w poprzednim okresie miesięcznym nie zostanie wypłacona na początku kolejnego okresu miesięcznego.

Przykład.

1. Depozyt Klienta VIP GOLD wynosi 100 000 USD na początku okresu miesięcznego. Jest to kapitał własny Klienta z wyłączeniem bonusów. Jeżeli do rachunku dopisany będzie bonus w wysokości 10 000 USD, całkowita kwota wyniesie 110 000 USD.

2. Całkowita kwota (bez bonusów) na koniec okresu miesięcznego wynosi 160 000 USD. Jeśli uwzględnimy w tym bonus, kwota wyniesie 170 000 USD.

3. 20 000 USD to zysk wygenerowany przez Klienta w ciągu miesiąca. Wszystkie pozycje, zarówno otwarte jak i zamknięte, są brane pod uwagę biorąc pod uwagę stan na koniec miesiąca.

4. Kwota 40 000 USD stanowi dodatkowe środki zdeponowane na rachunku przez Klienta w okresie miesięcznym.

5. Wielkość obrotu to 200 lotów.

6. Łączna kwota ujemnych punktów swapowych to 600 USD.

Oznacza to, że na początku następnego miesiąca kalendarzowego Klient otrzyma:

1. + 2,16% od 120 000 USD, czyli 2600 USD. Miesięczne obliczanie odsetek nie stosuje się do kwoty 40 000 USD wpłaconych przez Klienta i premiowych 10 000 USD, stosuje się tylko do kwoty początkowej i wygenerowanego zysku.

2. Dodatkowo, 600 USD za 60 lotów obrotu powyżej wymaganej wielkości obrotu. Podstawą przy obliczaniu kwoty zwrotu prowizji jest 100 000 + 40 000 = 140 000 USD. Klient wykonał obrót 200 lotów, to jest o 60 więcej niż wymagana wielkość (tutaj 140 lotów).

3. Oraz 20% kwoty wyrównania ujemnych punktów swapowych, czyli 120 USD. Tak więc, całkowita kwota dopłat przez firmę na rzecz Klienta to 3320 USD miesięcznie dla przykładu przytoczonego powyżej.

«Zielona Linia» – linia telefoniczna dedykowana dla transakcji Klientów VIP

Specjalna linia telefoniczna (oddzielny numer dla Klientów VIP)

Bezprowizyjne deponowanie środków

Firma zrekompensuje prowizje banków pobrane podczas procesu przelewu środków na rachunek handlowy – prosimy o kontakt z Państwa Doradcą

Zaliczkowe zasilenia (do 20% depozytu)

Szybkie uzupełnienie rachunku na koszt firmy w formie nieoprocentowanej pożyczki przez okres do 2 tygodni

Potrzeba szybkiego zdeponowania środków może pojawić się, na przykład, gdy Klient chce otworzyć większą transakcję lub utrzymać otwartą pozycję. Decyzje dotyczące dokonywania pożyczek w celu utrzymania otwartej pozycji są podejmowane przez Departament Finansowy TeleTrade na podstawie analizy poszczególnych przypadków.

Ponadto, jeden z naszych ekspertów zespołu wsparcia jest zawsze gotowy, aby pomóc w każdym z naszych biur zlokalizowanych w ponad 200 miastach i 30 krajach świata. W razie potrzeby dostarczymy komputer oraz zapewnimy szybkie łącze internetowe lub Wi-Fi.

Jesteśmy zawsze chętnie do spotkań i gotowi do udzielenia wsparcia na wysokim poziomie, aby twoja praca była przyjemnością!

Bezpłatny dostęp do wszystkich warsztatów i programów szkoleniowych

Włączając w to zaawansowane szkolenia i dedykowane seminaria – prosimy o kontakt z Państwa Doradcą

 
Minimize
Forex

Ceny walut są bardzo zmienne. Z tego powodu waluta jest najbardziej preferowanym do handlu instrumentem. Rynek walutowy jest największym rynkiem na świecie. Spadek jednej waluty skutkuje wzrostem wartości innej waluty, zatem można osiągać zyski na każdej zmianie wartości waluty. Nawet w czasach kryzysu, można wybrać parę walutową, która przyniesie zysk.

MT4 Warunki Handlowe

MT5 Warunki Handlowe

Otwórz rachunek
CFD na akcje

Akcje są klasycznym instrumentem inwestycyjnym, który tradycyjnie jest bardzo popularny wśród dużych inwestorów. Rynki akcji na całym świecie skupiają ogromną liczbę akcji poszczególnych spółek będących w handlu i umożliwiają inwestorom zarabianie niemałych pieniędzy, ale potrzebny jest do tego początkowy kapitał większy niż ten dla rynku Forex. CFD na akcje dają okazję do czerpania korzyści z wahań cen akcji, zaś do rozpoczęcia handlu kontraktami CFD potrzebny jest mniejszy kapitał niż jest on wymagany od inwestora detalicznego na rynku akcji. Handlując kontraktami CFD można wykorzystywać wszystkie zalety handlu akcjami, a dodatkowo handel CFD na akcje odkrywa dodatkowe możliwości osiągania nielimitowanych zysków.

MT4 Warunki Handlowe

Otwórz Rachunek
CFD na metale

Metale szlachetne zawierają dobrą wartość przez cały czas, a popyt na nie prawie nigdy nie spada nawet w czasach kryzysu finansowego. Inwestując swoje oszczędności w metale szlachetne, można liczyć na to, że będą one posiadać swoją wartość przez lata. Dlatego złoto nazywany jest bezpieczną przystanią dla inwestorów, a jednocześnie jest to aktywo o wysokiej stopie zwrotu. Jednak ceny złota podlegają wahaniom, co oznacza, że można korzystać na handlu złotem. Handel CFD na złoto pozwala korzystać zarówno ze wzrostu jak i spadku cen tego aktywa. W przeciwieństwie do fizycznego zakupu złota, CFD na złoto pozwala niemal natychmiast reagować na gwałtowne ruchy cen rynkowych i zrealizować zysk w ciągu kilku sekund. Kolejną istotną zaletą jest to, że nie ma potrzeby, aby kruszec ten przechowywać.

MT4 Warunki Handlowe

MT5 Warunki Handlowe

Otwórz Rachunek
Minimize

Zapoznaj się z Regulaminem VIP.

Strona TeleTrade korzysta z plików cookies w celu polepszenia nawigacji na stronie. Kontynuując przeglądanie tej strony, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Jeśli nie zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki w dowolnym momencie. Więcej

X
Live
 • © 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd jest Cypryjską Firmą Inwestycyjną (CIF) zarejestrowaną pod numerem HE272810 i posiadającą licencję nr 158/11 wydaną przez CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission). Firma działa zgodnie z Dyrektywą w sprawie instrumentów finansowych na rynku (MiFID).

 • Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma TeleTrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

 • TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

  Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

 • Strona TeleTrade korzysta z plików cookies w celu polepszenia nawigacji na stronie. Kontynuując przeglądanie tej strony, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Jeśli nie zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki w dowolnym momencie. Więcej

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID oraz w wybranych krajach trzecich. TeleTrade nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij
w sieci społecznej
Konsultant
online
Prośba
o telefon zwrotny
Strona główna