Wyszukaj

Wsparcie klienta: Telefon: (+357) 22314160

Powiadomienia push w terminalu mobilnym

Krok 1

Opcja ‘trading alerts’ służy do informowania o niektórych wydarzeniach na rynku Forex. Po utworzeniu powiadomienia, można odejść od ekranu - terminal automatycznie powiadamia, że dane zdarzenie miało miejsce. Aby móc korzystać z tej funkcji, należy uruchomić terminal oraz otworzyć ‘Okna Danych’, które otwiera się po naciśnięciu przycisku ‘Terminal’ na pasku ‘Narzędzia’ w terminalu handlowym.

Krok 2

Następnie, aby ustawić pożądany alert, należy najechać myszką i kliknąć prawym przyciskiem myszki na pustym białym polu na karcie, a następnie wybrać menu ‘Utwórz’.

Krok 3

W oknie, które się pojawi, można wybrać czynność, którą chcesz wykonać i dostosować ustawienia przyszłego alertu.

Spójrzmy na to, do czego służy każde z pól w oknie ‘Alert Editor’.

Akcja – akcja wykonywana po wystąpieniu zdarzenia:

Dźwięk – odtwarza plik dźwiękowy;

Plik – uruchamia plik wykonywalny;

Poczta – wysyła wiadomość przez wewnętrzny e-mail;

Powiadomienie – wysyła powiadomienie push do urządzenia mobilnego. Wysyłanie powiadomień push wymaga określenia MetaQuotes ID w ustawieniach terminala. MetaQuotes ID jest to unikalny identyfikator, przypisany do każdego terminala mobilnego podczas instalacji na urządzeniu. Powiadomienia push są skutecznym środkiem do powiadamiania o zdarzeniach, są one dostarczane natychmiast do urządzenia przenośnego i nie można ich utracić. Tekst komunikatu powinien zostać wprowadzony w polu ‘Źródło’.

Symbol – instrument finansowy, którego dane są wykorzystywane do sprawdzenia określonego warunku. Jeżeli parametr „Czas=” (alert wyzwalany w zdefiniowanym czasie) jest wybrany jako warunek, symbol nie ma znaczenia.

Warunek – warunek uruchomienia alertu. Następujące parametry mogą służyć jako warunek:

Bid> – cena Bid jest wyższa od podanej wartości. Jeśli bieżąca cena ofertowa przekracza określoną wartość, włączy się alert;

BidAsk> – Ask> – cena Ask jest wyższa od podanej wartości. Jeśli bieżąca cena Ask przekroczy określoną wartość, włączy się alert;

AskTime= – czas jest równy określonej wartości. W określonym czasie alert zostanie uruchomiony

Wartość – weryfikacja wartości warunku. Jeżeli cena instrumentu osiągnie tą wartość, włączy się alert.

Źródło – w zależności od rodzaju wykonywanego działania, po wystąpieniu określonego zdarzenia, nastąpi jedno z poniższych:

- plik dźwiękowy w formacie *.wav, *.mp3 lub *.wma.

- plik wykonywalny w formacie *.exe, *.vbs lub *.bat.

- szablon e-mail. W przypadku wybrania opcji ‘Email’, kliknięcie tego pola otworzy okno do tworzenia szablonu wiadomości e-mail, jaka zostanie przesłana na adres podany w ustawieniach terminala. Można też po prostu wpisać wiadomość tekstową e-mail w tym polu w formacie „email temat\text e-mail”.

- tekst komunikatu push. Maksymalna długość wiadomości wynosi 255 znaków.

Timeout – okres czasu, w którym alert jest wyzwalany.

Maksymalne iteracje – maksymalna liczba powtórzeń wyzwalania alertu.

Ustawienia:


W terminalu ‘MetaTrader 4 dla Windows’, funkcja ‘Alerty’ pozwala na wysyłanie specjalnych powiadomień push do smartfonów iPhone lub Android. Pozwala to na bardziej skuteczne monitorowanie rynku i przeprowadzenie operacji handlowych.

Aby dostosować ustawienia powiadomień push, należy:


Krok 1

W sekcji Ustawienia należy wybrać podsekcję Wiadomości.

Krok 2

W tej podsekcji, otrzymasz wymagane MetaQuotes ID, niezbędne do korzystania z usługi powiadomień push.

Krok 3

Następnym krokiem jest dostosowanie terminala handlowego zainstalowanego na komputerze. Uruchom terminal handlowy MetaTrader 4 na komputerze, wybierz ‘Narzędzia’ w pasku menu, a następnie ‘Opcje’ w menu rozwijanym.

Krok 4

W nowym oknie wybierz zakładkę Powiadomienia.

Krok 5

Zaznacz pole wyboru ‘Włącz powiadomienia push’.

Krok 6

Wprowadź otrzymane wcześniej ID w polu MetaQuotes ID.

Krok 7

Następnie naciśnij przycisk ‘OK’.

Krok 8

To był ostatni krok w procesie umożliwienia powiadomień push. Teraz możesz otrzymywać powiadomienia handlowe określone przez siebie nie tylko, gdy jesteś w pobliżu komputera, ale wszędzie tam, gdzie uznasz to za stosowne.

Aby rozpocząć handel, należy otworzyć rzeczywiste konto i zdeponować środki. Rachunek ten jest również nazywany „rzeczywistym kontem handlowym”: transakcje realizowane na tym koncie są transakcjami na rynku Forex.

Prośba o oddzwonienie

Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatności, zgadzam się na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych na stronie TeleTrade

Strona TeleTrade korzysta z plików cookies w celu polepszenia nawigacji na stronie. Kontynuując przeglądanie tej strony, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Jeśli nie zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki w dowolnym momencie. Więcej

X
Live
  • © 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

    TeleTrade-DJ International Consulting Ltd jest Cypryjską Firmą Inwestycyjną (CIF) zarejestrowaną pod numerem HE272810 i posiadającą licencję nr 158/11 wydaną przez CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission). Firma działa zgodnie z Dyrektywą w sprawie instrumentów finansowych na rynku (MiFID).

  • Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma TeleTrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

  • TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

    Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

  • Strona TeleTrade korzysta z plików cookies w celu polepszenia nawigacji na stronie. Kontynuując przeglądanie tej strony, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Jeśli nie zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki w dowolnym momencie. Więcej

    TeleTrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID oraz w wybranych krajach trzecich. TeleTrade nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij
w sieci społecznej
Konsultant
online
Prośba
o telefon zwrotny
Strona główna