Wyszukaj

Wsparcie klienta: Telefon: (+357) 22314160

Licencjonowane usługi finansowe

Usługi inwestycyjne i usługi dodatkowe

Firma TeleTrade posiada licencję CySEC na oferowanie następujących usług inwestycyjnych i dodatkowych w odniesieniu do poniższych instrumentów finansowych.

 • Usługi inwestycyjne
  • Otrzymywanie i przekazywanie zleceń w związku z jednym lub więcej instrumentami finansowymi;
  • Realizacja zleceń w imieniu klientów;
  • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Klienta;
  • Handel na własny rachunek;
  • Porady inwestycyjne.
 • Usługi dodatkowe
  • Bezpieczne przechowywanie i administrowanie instrumentami finansowymi należącymi do Klientów oraz powiązane usługi takie jak zarządzanie gotówką/zabezpieczeniami (cash/collateral management);
  • Zapewnianie kredytów i pożyczek inwestorom, aby mogli przeprowadzić transakcję na jednym lub kilku instrumentach finansowych, w przypadku, kiedy firma udzielająca pożyczkę lub kredyt jest zaangażowana w transakcję;
  • Usługi wymiany walut, jeśli są powiązane z dostarczeniem usług inwestycyjnych;
  • Badania inwestorskie i analiza finansowa lub inne formy ogólnego doradztwa powiązanego z transakcjami na instrumentach finansowych.
 • Instrumenty Finansowe

  Instrumenty finansowe oferowane na podstawie udzielonych licencji:

  • Zbywalne papiery wartościowe
  • Instrumenty rynku pieniężnego.
  • Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.
  • Opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do papierów wartościowych, walut, stóp procentowych lub oprocentowania, albo innych instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub środków finansowych, które można rozliczać materialnie lub w gotówce.
  • Opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do towarów, które muszą być rozliczane w gotówce lub mogą być rozliczane w środkach pieniężnych z opcją jednej ze stron (z innych powodów niż niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzeń unieważniających) ,
  • Opcje, kontrakty terminowe, swapy i wszelkie inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do towarów, które można materialnie rozliczać pod warunkiem, że są one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym i / lub MTF.
  • Opcje, kontrakty terminowe, swapy, kontrakty forward oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do instrumentów towarowych, które można materialnie rozliczać nie inaczej niż wymieniono w par. 6 Części III trzeciego dodatku do CySEC Law 144 (I)/2007 i nie przeznaczonych do celów handlowych, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, uwzględniając czy między innymi są one rozliczane przez uznane izby rozrachunkowe lub podlegają regularnym spekulacyjnym transakcjom opartym o depozyt zabezpieczający.
  • Instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.
  • Kontrakty na różnice kursowe.
  • Opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do stawek klimatycznych, opłat przewozowych, dopuszczalnych poziomów emisji oraz stawek inflacji lub innych urzędowych danych statystycznych dotyczących gospodarki, które muszą być rozliczane w gotówce lub mogą być rozliczane w środkach pieniężnych jako opcja jednej ze stron (w przeciwnym przypadku, mogą powodować niedotrzymanie lub innego rodzaju zdarzenie unieważnienia), jak również wszelkie inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz środków nie wymienionych w niniejszej części, które mają właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, uwzględniając, między innymi, czy są one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub MTF, są rozliczane przez uznawane izby rozrachunkowe lub podlegają regularnym spekulacyjnym transakcjom opartym o depozyt zabezpieczający.

Prośba o oddzwonienie

Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatności, zgadzam się na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych na stronie TeleTrade

Strona TeleTrade korzysta z plików cookies w celu polepszenia nawigacji na stronie. Kontynuując przeglądanie tej strony, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Jeśli nie zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki w dowolnym momencie. Więcej

X
Live
 • © 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd jest Cypryjską Firmą Inwestycyjną (CIF) zarejestrowaną pod numerem HE272810 i posiadającą licencję nr 158/11 wydaną przez CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission). Firma działa zgodnie z Dyrektywą w sprawie instrumentów finansowych na rynku (MiFID).

 • Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma TeleTrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

 • TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

  Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

 • Strona TeleTrade korzysta z plików cookies w celu polepszenia nawigacji na stronie. Kontynuując przeglądanie tej strony, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Jeśli nie zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki w dowolnym momencie. Więcej

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID oraz w wybranych krajach trzecich. TeleTrade nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij
w sieci społecznej
Konsultant
online
Prośba
o telefon zwrotny
Strona główna